Клуб: Тула ДЮСШ Юность
  Численность141

  0

  0

  Перетащите фотки сюда

  Обзор
   Имя(год рождения) Успешных участий Наивысшая позиция Разряды Участие за другие Клубы
   Антонов Вячеслав(1986) 34 7 1р,I,КМС Лично, лично Пермь, лично Тула, ТАИИ, Тула лично, Тула Ориентир, Тула, АнтиЗОЖ, Тула-ДЮСШ Юность, Тульская обл., Тульская область
   Бакулина Софья(2001) 3 10 III,IIIю,IIю ТУЛ Тула ДД(Ю)Т, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тульская обл.
   Балабан Борис(1997) 107 2 1р,I,II,IIIю,IIю,КМС Лично, лично Тула, Ориента-Ski-O, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула лично, Тула ТулГУ, Тула, ДЮСШ Юность, Тула,Пряники, Тула-ДЮСШ Юность, ТУЛГУ, ТулГУ, Тула, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область
   Балабан Борис(1998) 1 4 I -
   Балабан Евгений(1952) 4 40 II,III ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула, ДЮСШ Юность
   Балабан Евгений(1953) 2 47 II -
   Балашова Алиса(2007) 2 9 - -
   Балашова Алиса(2008) 45 1 3ю,IIIю 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула ДЮСШ-Юность, Тула ЦКТиЭ, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Круженкова О, Тульская область
   Балашова Виктория(1979) 22 4 - ., 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность
   Балашова Софья(2004) 180 1 1р,1ю,3ю,I,III,IIIю,IIю,Iю 71_МБУ СШОР "Юность", 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ДЮСШ Юность, МУДО ДЮСШ Юность, Тула, Тула ДЮСШ-Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ТулаДЮСШЮность Ов, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область, Тульская область О, Ц Тульская обл.
   Балашова Софья(2005) 3 3 IIIю -
   Белик Сергей(2001) 3 5 IIIю ДЮСШ-ЮНОСТЬ
   Белов Сергей(1986) 3 42 I,II,КМС лично Тула, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула Ориентир, Тула, АнтиЗОЖ
   Борисов Владимир(1999) 182 2 1р,2р,I,II,IIIю,IIю,Iю,КМС 71_Тула-ДЮСШ Юность, ДЮСШ Юность, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула, Тула ДЮСШ-Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ТулГУ, Тула, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область, Тульская область О, Ц Тульская обл.
   Бородин Антон(2009) 2 8 - Тула СШ Юность
   Бородин Павел(2004) 67 1 1ю,III,IIIю,IIю,Iю Артем Тула, ГЦРиНТТДиЮ г.Тула, ГЦРиНТТДиЮ Тула, ДД(Ю)Т г. Тула, лично Тула, Тула СШ Юность, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Павлова М, Тульская область
   Бочаров Григорий(2008) 3 10 IIIю Тула СШ Юность
   Бровкин Олег(2005) 14 23 IIIю "ДЮСШ ""Юность"" - П
   Власова Элина(2006) 6 14 IIIю Тульская обл.
   Власова Элина(2007) 9 5 IIIю МУДО ДЮСШ Юность, Тульская обл., Ц Тульская обл.
   Воронков Владимир(2005) 110 1 1ю,2р,3ю,II,III,IIIю,IIю,Iю 71_МБУ СШОР "Юность", 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ГОУ ДОД ТО "ЦКТиЭ", ГОУДО ТО ЦКТиЭ (Туль, Тула, Тула ОЦДЮТУР, Тула ЦКТиЭ, Тула-ДЮСШ Юность, Тульская обл, Тульская обл., ЦКТиЭ, Тула
   Воронков Дмитрий(2009) 14 7 IIIю 71_МБУ СШОР "Юность", Тула ЦКТиЭ, Тульская обл.
   Воронков Максим(2003) 1 53 IIIю -
   Воропаев Кирилл(2004) 183 1 1р,1ю,2р,3ю,I,II,IIIю,IIю,Iю 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ДЮСШ Юность, МУДО ДЮСШ Юность, Тула, Тула ДЮСШ-Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ТулаДЮСШЮность Ов, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Круженкова О, Тульская область, Тульская область О, Тульская:Кальчевская А, Ц Тульская обл.
   Гаврилов Данил(2006) 1 13 - -
   Гаврилов Данил(2007) 27 2 IIIю,Iю МБУ СШ Юность (Тула), Тула СШ Юность, Тульская обл.
   Гаврилов Михаил(1977) 2 24 - -
   Глухова Елизавета(2004) 5 26 IIIю МУДО ДЮСШ Юность, Тульская обл.
   Гончарова Лариса(1949) 18 5 III Лично, Тульская обл.
   Громов Владимир(1943) 15 5 I,II ., Лично, лично Tула, лично Тула, ОДИНЦОВО -К, Тула, лично, Тульская обл.
   Громов Тимофей(2010) 7 2 IIIю лично Тула
   Громов Федор(2004) 158 2 1р,1ю,2р,I,II,IIIю,IIю,Iю 71_Тула-ДЮСШ Юность, ДЮСШ Юность, ДЮСШ-ЮНОСТЬ, Лично, МУДО ДЮСШ Юность, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула, Тула ДЮСШ-Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ТулаДЮСШЮность Ов, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Круженкова О, Тульская область, Тульская область О, Тульская:Кальчевская А, Ц Тульская обл.
   Грызлова Ольга(2005) 2 6 IIIю Тула СШ Юность
   Дементьев Максим(2007) 33 1 IIIю,IIю,Iю 71_МБУ СШОР "Юность", МБУ СШ Юность (Тула), СШ 'Юность' - Павлов, Тула СШ Юность, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Павлова М
   Ефремов Семен(1997) 176 2 1р,I,II,IIIю,КМС 71_Тула-ДЮСШ Юность, ДЮСШ Юность, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Ту, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ТулГУ, Тула, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Инюшина А, Тульская область, Тульская область О, Ц Тульская обл.
   Ефремов Семён(1998) 1 12 I -
   Жихарев Вячеслав(1997) 174 1 1р,I,IIю,КМС,МС 36-Крамарев Сергей, 36_СДЮСШОР №18 Крамарев, 36_СДЮСШОР18 К, Воронеж, 36_Сдюсшор18 Крамарев Воронеж, 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ВГУ, ВГУ (Воронеж), ВГУ, Воронеж, Воронежская обл, Воронежская обл., Воронежская область, Воронежская:Крамарев С, лично Воронеж, СДЮСШОР 18, СДЮСШОР №18 Крамарев, Воронеж, СДЮСШОР№18 Берёзова, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область
   Заревенко Павел(1989) 78 1 МС 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, АТЛЕТ, ВГУ (Воронеж), Воронеж ВГУ, Воронежская обл, Воронежская обл., Воронежская область, СДЮСШОР 18 АТЛЕТ, СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Воронеж, Тула-ДЮСШ Юность, Ту, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область
   Захаров Кирилл(2000) 26 1 II,III,IIIю,IIю,Iю РГУ Нефти и Газа, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тульская обл, Тульская обл.
   Зелепукин Егор(2008) 3 16 IIIю Тула СШ Юность
   Зель Анна(1987) 10 5 I,II,Iю Тула, Тула ЗОЖ- Юность, Тула ЗОЖ-Юность, Тула, ДЮСШ Юность
   Зель Иван(1990) 14 3 I,II,III Тула, Тула ЗОЖ Юность, Тула ЗОЖ- Юность, Тула ЗОЖ-Юность, Тула ТулГУ, Тула, ДЮСШ Юность
   Иванов Николай(1996) 35 1 I,II,IIю МИФИ, Москва, Москва НИЯУ МИФИ, НИЯУ МИФИ, ССО МИФИ, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность
   Инюшин Кирилл(1990) 18 1 I,II,КМС К-Холдинг, Тула, Тула ЗОЖ Юность, Тула ЗОЖ-Юность, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область
   Инюшина Анна(1992) 221 1 II,III,IIю,КМС,МС,С 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_ЦКТиЭ, Тула, ГОУДО ТО ЦКТиЭ (Туль, ДЮСШ Юность, МУДО ДЮСШ Юность, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула, Тула ДЮСШ-Юность, Тула ЗОЖ Юность, Тула ЗОЖ- Юность, Тула ЗОЖ-Юность, Тула ЦКТиЭ, Тула, ДЮСШ Юность, Тула, Тула, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ТулГУ, Тула, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Инюшина А, Тульская область, Тульская область М, Тульская область О, Ц Тульская обл.
   Инюшина Наталья(2008) 6 6 IIIю ., Тула-ДЮСШ Юность
   Кабаев Евгений(1987) 9 14 I,II,КМС Тула ЗОЖ Юность, Тула ЗОЖ- Юность, Тула ЗОЖ-Юность, Тула, ДЮСШ Юность
   Кайдаров Павел(2001) 7 20 IIIю,IIю ДЮСШ Юность Тула, Тульская обл.
   Кальчевская Анастасия(2002) 205 1 1р,2ю,3р,I,II,III,IIIю,IIю,КМС ., 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула, 71_ЦДОДД Турист Тула, 71_ЦКТиЭ, Тула, ВЕТЕР, ГОУДО ТО ЦКТиЭ (Туль, МБОУ ДОД ЦДОДД Турис, Тула ЦКТиЭ, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ЦДОД, Тула-ЦДЮТиПВ, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область, Тульская область-Ш, Тульская:Кальчевская А, Ц Тульская обл., ЦДЮТиПВ, Тула, ЦКТиЭ-ЦДЮТиПВ
   Карпов Алексей(1986) 275 1 I,КМС,МС 71-Карпов Алексей, 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_Тульская обл, Тула, 71_Тульская область, 71_Тульская область, Тула, Карпов, Лично, лично Москва, лично Тула, Москва, Тула, Тула ЗОЖ Юность, Тула ЗОЖ- Юность, Тула ЗОЖ-Юность, Тула, Тула, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл. - Карпов Алексей, Тульская область, Тульская Область RUS, Тульская область, Тула, Тульская область    , Тульская:Карпов А
   Карпунина Анастасия(2008) 41 2 2ю,3ю,IIIю,IIю 71_МБУ СШОР "Юность", 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Ту, Тульская обл., Тульская обл.::Павлова М, Тульская:Кальчевская А
   Карташова Арина(1998) 37 1 II,III,IIIю,Iю Билдер, Мск Билдер
   Колесов Евгений(1985) 11 6 I Лично, Тула Ориентир, Тула ТАИИ, Тула, АнтиЗОЖ
   Копанов Андрей(2008) 15 4 IIIю Тульская обл., Тульская обл.::Круженкова О
   Копанов Антон(2004) 179 1 1р,1ю,2р,2ю,I,II,IIIю,IIю,Iю,КМС 71_МБУ СШОР "Юность", 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ДЮСШ Юность, ДЮСШ Юность Тула, ДЮСШ-ЮНОСТЬ, Тула, Тула ДЮСШ-Юность, Тула-ДЮСШ Юность, ТулаДЮСШЮность Ов, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Круженкова О, Тульская область, Тульская:Кальчевская А
   Кочергин Валерий(1980) 58 9 I,КМС лично Тула, ТУЛ Тула Л-МЕД, Тула Л-МЕД, Тула ТулГУ, Тула, Л-МЕД, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область
   Кочеткова Ангелина(2004) 0 - -
   Кузнецова Татьяна(1998) 48 1 I,II,IIю,КМС Лично, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область, Тульская область О, Ц Тульская обл.
   Кузьмичев Алексей(2008) 7 5 IIIю СШ 'Юность' - Павлов, Тула СШ Юность, Тульская обл, Тульская обл.
   Кузьмичев Никита(2006) 9 13 IIIю СШ 'Юность' - Павлов, Тула СШ Юность, Тульская обл, Тульская обл.
   Кулаков Александр(2003) 1 58 IIIю -
   Кутейников Александр(1988) 19 2 I,II,III ДЮСШ-ЮНОСТЬ, Лично, лично Тула, ССО МИФИ, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, ТУЛ Тула ТулГУ, Тула ТулГУ, Тульская обл.
   Лихошерстов Дмитрий(1977) 2 97 II,III Тула ЗОЖ Юность
   Лихошерстова Алина(2002) 155 2 1р,1ю,2ю,3р,3ю,I,III,IIIю,Iю,КМС 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула, Тула ДЮСШ-Юность, Тула, лично, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ТулаДЮСШЮность Ов, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область, Тульская область О, Тульская:Кальчевская А, Ц Тульская обл.
   Лушкин Григорий(2010) 10 2 IIIю 71_Тула-ДЮСШ Юность, лично Тула, Тула-ДЮСШ Юность, Тульская обл.
   Лушкина Арина(2004) 111 2 1р,1ю,2р,I,II,IIIю,IIю,Iю 71_Тула-ДЮСШ Юность, ДЮСШ Юность, Тула ДЮСШ-Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ТулаДЮСШЮность Ов, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Круженкова О, Тульская область, Тульская:Кальчевская А
   Маляренко Александр(1988) 29 2 1р,I,II Тула лично, ТУЛГУ, ТулГУ, Тула, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область
   Матвеева Неле(2007) 35 1 IIIю,IIю,Iю МБУ СШ Юность (Тула), Тула СШ Юность, Тула-ЦДОД, Тула-ЦДЮТиПВ, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область-Ш, Ц Тульская обл.
   Миненко Кирилл(2005) 40 6 III,IIIю,IIю,Iю 71_МБУ СШОР "Юность", МБУ СШ Юность (Тула), СШ 'Юность' - Павлов, Тула СШ Юность, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Павлова М
   Моисеев Артем(1985) 22 4 I ТОТК, Тула, Тула Ориентир, Тула Пилигрим, Тульская обл., Тульская:Кальчевская А
   Моренкова Валерия(1992) 56 2 I,КМС,МС ДЮСШ №1 Ефремов, Лично, Мордовия, Респ. Мордовия, ТУЛ ДЮСШ №1 Ефремов, ТУЛ Ефремов ДЮСШ №1, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область
   Мухин Александр(1978) 2 24 - -
   Мухина Дарина(2008) 22 2 3ю,IIIю 71_МБУ СШОР "Юность", 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула ЦКТиЭ, Тульская обл.
   Мухина Кристина(1999) 93 1 1р,I,II,КМС 71_Тула-ДЮСШ Юность, Лично, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область, Тульская область О, Ц Тульская обл.
   Невская Виолетта(2005) 2 15 - -
   Никитин Павел(1977) 31 3 III "ДЮСШ ""Юность"" - П, СШ 'Юность' - Павлов, Тула СШ Юность, Тульская обл.
   Никитина Вера(1981) 27 3 III "ДЮСШ ""Юность"" - П, Тула СШ Юность, Тульская обл.
   Никитина Ярослава(2005) 3 6 IIIю -
   Никитина Ярослава(2006) 86 1 I,II,III,IIIю,IIю,Iю "ДЮСШ ""Юность"" - П, 71_МБУ СШОР "Юность", МБУ СШ Юность (Тула), Тула СШ Юность, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Павлова М, Ц Тульская обл.
   Никитская Елена(1988) 4 7 I,КМС лично Тула, Никитские
   Овсянникова Тамара(1948) 249 1 1р,I,КМС 71_МБУ СШОР "Юность", 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ДЮСШ Юность, ДЮСШ-ЮНОСТЬ, МУДО ДЮСШ Юность, Ориента-Виктория, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула, Тула ДЮСШ-Юность, Тула ЗОЖ Юность, Тула ЗОЖ- Юность, Тула ЗОЖ-Юность, Тула, ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Ту, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Инюшина А, Тульская область, Тульская область О, Тульская:Кальчевская А, Ц Тульская обл.
   Орехов Влад(2005) 3 29 - -
   Орехова Ксения(2005) 90 1 1р,2ю,I,II,IIIю,IIю,Iю 71_МБУ СШОР "Юность", 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_ЦКТиЭ, Тула, ВЕТЕР, ГОУДО ТО ЦКТиЭ (Туль, ДД(Ю)Т г. Тула, Тула ЦКТиЭ, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ЦДОД, Тула-ЦДЮТиПВ, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Круженкова О, Тульская область, Тульская область-Ш, ЦДЮТиПВ, Тула, ЦКТиЭ-ЦДЮТиПВ
   Орлова Татьяна(2006) 22 3 IIIю,Iю 71_МБУ СШОР "Юность", Тула СШ Юность, Тульская обл., Тульская обл.::Павлова М
   Павлов Николай(1980) 114 1 I,КМС,МС СШ 'Юность' - Павлов, ТУЛ Тула ДД(Ю)Т, ТУЛ Тула Контур, ТУЛ Тульская область, Тула, Тула Контур, Тула Л-МЕД, Тула СШ Юность, Тула ТулГУ, Тула, Контур, Тула,СШ Юность, Тула-Контур, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область, Ц Тульская обл.
   Павлова Вероника(2005) 3 4 IIIю -
   Павлова Вероника(2006) 119 1 1р,I,II,IIIю,Iю "ДЮСШ ""Юность"" - П, 71_МБУ СШОР "Юность", МБУ СШ Юность (Тула), МУДО ДЮСШ Юность, СШ 'Юность' - Павлов, Тула СШ Юность, Тула,СШ Юность, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Павлова М, Тульская область, Ц Тульская обл.
   Павлова Мария(1981) 92 1 I,II,КМС,МС "ДЮСШ ""Юность"" - П, МБУ СШ Юность (Тула), ТУЛ Тула Л-МЕД, ТУЛ Тульская область, Тула, Тула Л-МЕД, Тула СШ Юность, Тула, Л-МЕД, Тула,СШ Юность, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область, Ц Тульская обл.
   Парчук Александра(2008) 8 10 IIIю 71_МБУ СШОР "Юность", Тульская обл.
   Парчук Роман(1981) 5 7 - Тульская обл.
   Перешеин Константин(2004) 162 1 1р,I,II,IIIю,Iю "ДЮСШ ""Юность"" - П, 71_МБУ СШОР "Юность", 71_СШ Юность СВУ, Тула, 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула, Артем Тула, МБУ СШ Юность (Тула), МУДО ДЮСШ Юность, Тула, Тула Перешеина, Тула СШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Павлова М, Тульская область, Тульская:Кальчевская А
   Перешеина Анастасия(2006) 149 1 1р,I,II,IIIю,IIю,Iю "ДЮСШ ""Юность"" - П, 71_МБУ СШОР "Юность", 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула, Артем Тула, МБУ СШ Юность (Тула), МУДО ДЮСШ Юность, Тула, Тула Перешеина, Тула СШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Павлова М, Тульская область, Тульская:Кальчевская А
   Перешеина Настя(2005) 2 6 IIIю -
   Петров Михаил(1990) 36 1 I,II,КМС,МС лично Сергиев Посад, лично Тула, Сергиев Посад-7, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, ТУЛ Тула ТулГУ, Тула, Тула ЗОЖ Юность, Тула ЗОЖ- Юность, Тула ЗОЖ-Юность, Тула лично, Тула, ДЮСШ Юность, Тульская обл., Тульская область-П
   Пискарев Данила(2005) 50 4 3ю,IIIю,Iю ДЮСШ-ЮНОСТЬ, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, Тульская обл., Тульская область
   Пискарева Валентина(1946) 61 1 2р,I,II ДЮСШ-ЮНОСТЬ, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула ДЮСШ-Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, Тульская обл., Тульская область
   Пискарева Валентина(1947) 25 2 II,III ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула, ДЮСШ Юность, Тульская обл, Тульская обл.
   Плужников Дмитрий(2004) 20 23 3ю,IIIю ГОУ ДОД ТО "ЦКТиЭ", Тула, Тула ОЦДЮТУР, Тула-ДЮСШ Юность, Тульская обл., Тульская область О, Ц Тульская обл.
   Полосин Денис(2005) 17 9 IIIю ГОУ ДОД ТО "ЦКТиЭ", Тула, Тула ОЦДЮТУР, Тульская обл., Тульская область О, Ц Тульская обл.
   Порхун Вадим(1963) 114 1 I,II,КМС,МС -лично-, 71_ДЮСШ Юность-Порхун, Тула, 71_Тула лично, ДЮСШ Юность Тула, Лично, лично Тула, Родина, СШ 'Юность' СВУ, Тула, СШ ЮНОСТЬ-СВУ, ТУЛ ТУЛА, ТУЛ Тульская область, Тула, Тула ДЮСШ-Юность-СВ, Тула лично, Тула ТулГУ, Тула, лично, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл., лично, Тульская область, Тульская область-
   Порхун Елена(2004) 158 1 1р,1ю,I,IIIю,Iю -лично-, 71_ДЮСШ Юность-Порхун, Тула, 71_СШ Юность СВУ, Тула, 71_Тула лично, ДЮСШ Юность Тула, Лично, лично Тула, МУДО ДЮСШ Юность, Родина, СШ 'Юность' СВУ, Тул, СШ 'Юность' СВУ, Тула, СШ ЮНОСТЬ-СВУ, Тула, Тула ДЮСШ-Юность-СВ, Тула лично, Тула, лично, Тула,лично, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, Тула-ЦДОД, ТулаДЮСШЮность Ов, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл., лично, Тульская область, Тульская:Porkhun V
   Потапин Александр(1951) 112 1 1р,I,II Билдер, Глепоты, ГО Чехов, Лично, лично Москва, Москва, Москва Билдер, Москва-Билдер, Мск Билдер, МСК, Билдер, Чехов, Чеховский МР, Чеховский р-н, лично
   Потапов Степан(1996) 2 13 IIIю Тула, ДЮСШ Юность
   Прощалыкина Елена(1988) 23 6 I,III,КМС ДЮСШ-ЮНОСТЬ, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула, Тула ЗОЖ Юность, Тула ЗОЖ- Юность, Тула ЗОЖ-Юность, Тула, ДЮСШ Юность
   Прощалыкина Ирина(1985) 13 2 I,КМС,МС Тула, Тула ЗОЖ Юность, Тула ЗОЖ- Юность, Тула ЗОЖ-Юность, Тула, ДЮСШ Юность
   Разумов Никита(2003) 21 19 III,IIIю,Iю Тульская обл, Тульская обл., Тульская область
   Рассыхатский Александр(2009) 59 1 1ю,2ю,3ю,IIIю,Iю 71_МБУ СШОР "Юность", 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Ту, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Павлова М
   Рассыхатский Евгений(2006) 72 1 1р,2р,2ю,3р,I,II,IIIю,IIю 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Ту, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Круженкова О
   Рахманина Елена(2000) 190 0 1р,I,II,III,IIIю,IIю,КМС 71-Рахманина Наталья, 71_ТулГУ, Тула, 71_Тульская область, 71_ЦДОДД Турист Тула, 71_ЦДЮТ и ПВ Рахманина, 71_ЦДЮТ и ПВ Рахманина, Тула, ВЕТЕР, Лично, лично Тула, Никитские, ТУЛ Рахманины, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, ТУЛ Тульская область, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, Тула-ЦДОД, Тула-ЦДЮТи ПВ, Тула-ЦДЮТиПВ, ТулГУ, Тула, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область, Тульская область-Ш, Ц Тульская обл., ЦДЮТ и ПВ Рахманина, ЦДЮТ и ПВ Рахманина,, ЦДЮТиПВ
   Рахманина Мария(1996) 176 1 I,II,III,IIю,КМС,МС 71-Рахманина Наталья, 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_ТулГУ, Тула, 71_Тульская область, 71_ЦДЮТ и ПВ Рахманина, 71_ЦДЮТ и ПВ Рахманина, Тула, Никитские, ТУЛ Рахманины, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула ТулГУ, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, Тула-ЦДОД, Тула-ЦДЮТи ПВ, Тула-ЦДЮТиПВ, ТУЛГУ, ТулГУ, Тула, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область, ЦДЮТ и ПВ Рахманина, ЦДЮТ и ПВ Рахманина,
   Ремонтов Владимир(1986) 10 5 I,КМС Екатеринбург, НВВКУ, Тула Ориентир, Тула, ДЮСШ Юность, Центральный округ
   Ремонтова Ирина(1985) 2 6 КМС -
   Рогов Сергей(2001) 170 1 1р,I,II,IIю,КМС 71_СШ Юность Порхун, 71_СШ Юность СВУ, Тула, 71_Тула-ДЮСШ Юность, ДЮСШ Юность Тула, лично Тула, МУДО ДЮСШ Юность, СШ ЮНОСТЬ-СВУ, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула ДЮСШ "Юность", Тула ДЮСШ-Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ТулаДЮСШЮность Ов, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область, Тульская область О, Ц Тульская обл.
   Родина Людмила(1972) 68 1 2р,3ю,II,III,IIIю 71_Тула лично, ДЮСШ Юность Тула, Лично, лично Тула, Родина, СШ 'Юность' СВУ, Тула, Тула, Тула ДЮСШ-Юность-СВ, Тула лично, Тула, лично, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл., лично, Тульская область
   Савченко Ирина(1998) 5 6 IIIю,IIю ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула, ДЮСШ Юность
   Савченко Ирина(1999) 55 1 2р,I,II,III,IIю ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область
   Сазонова Алиса(2005) 210 1 1р,1ю,2р,2ю,3ю,I,II,III,IIIю,IIю,Iю 71_МБУ СШОР "Юность", 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ДЮСШ Юность, ДЮСШ-ЮНОСТЬ, МУДО ДЮСШ Юность, Тула, Тула ДЮСШ-Юность, Тула ДЮСШ-Юность*, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ТулаДЮСШЮность Ов, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Круженкова О, Тульская область, Тульская область О, Тульская:Кальчевская А, Ц Тульская обл.
   Самохина Елена(1986) 13 6 I,КМС ДЮСШ-ЮНОСТЬ, лично Тула, ТУЛ Тула ТулГУ, Тула ТулГУ, Тула, ТулГУ
   Сарычев Сергей(2001) 39 5 3р,III,IIю лично_, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула ДЮСШ-Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область О, Ц Тульская обл.
   Сафронов Артём(2006) 30 3 3ю,IIIю ДЮСШ Юность, Тула ДЮСШ-Юность 1, ТулаДЮСШЮность Ов, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Круженкова О
   Сафронова Анна(2001) 260 0 1р,I,III,IIю,КМС,МС 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула, 71_ТулГУ, Тула, ДЮСШ Юность, ДЮСШ Юность Тула, МУДО ДЮСШ Юность, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула ДЮСШ-Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ТулаДЮСШЮность Ов, ТулГУ, Тула, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Инюшина А, Тульская область, Тульская область О, Тульская:Кальчевская А, Ц Тульская обл.
   Свиридов Михаил(2005) 47 4 IIIю Тула Л-МЕД, Тула СШ Юность, Тульская обл, Тульская обл., Ц Тульская обл.
   Сорвачева Надежда(1995) 45 2 I,II,IIю,КМС NORD WEST - СДЮШО, NORD WEST - СДЮШОР№, г. Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, ГБОУ ЦО СПб ГДТЮ, Город Санкт-Петербург, лично СПб, Санкт-Петербург, СПб СДЮСШОР 2-Сергеева, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность
   Тенцер Галина(1946) 2 5 II -
   Тулякова Дарья(2005) 85 3 2р,3р,II,III,IIIю,IIю,Iю 71_МБУ СШОР "Юность", 71_Тула-ДЮСШ Юность, МБУ СШ Юность (Тула), Тула, Тула СШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тульская обл, Тульская обл.
   Тюкаев Олег(2000) 13 8 3р,III ПИЛИГРИМ, Тула, Тула ДЮСШ-Юность
   Унчиков Алексей(1998) 109 1 1р,2р,3р,I,II,III,IIю,КМС 71_Тула-ДЮСШ Юность, ДЮСШ Юность, Тула, Тула ДЮСШ-Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ТулГУ, Тула, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область, Тульская область О, Ц Тульская обл.
   Федин Максим(2005) 51 1 3ю,IIю 71_Тула-ДЮСШ Юность, 71_ЦКТиЭ, Тула, ГОУДО ТО ЦКТиЭ (Туль, Тула ДЮСШ-Юность 1, Тула ЦКТиЭ, Тульская обл, Тульская обл.
   Федин Максим(2006) 4 12 IIIю,IIю Тула ЦКТиЭ
   Федорова Анастасия(2004) 0 - -
   Фетисов Георгий(2001) 32 4 2р,3ю,II,III,IIIю,IIю 71_Тула-ДЮСШ Юность, лично Тула, Тула-ДЮСШ Юность, Тульская обл, Тульская обл.
   Фетисов Дмитрий(1980) 10 84 II,Iю лично Тула, ТУЛ Тула ТулГУ, Тула ТулГУ, Тула, ТулГУ
   Холопова Полина(2004) 63 1 1ю,3ю,IIIю,IIю,Iю 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула, Тула ДЮСШ-Юность, Тула-ДЮСШ Юность, ТулаДЮСШЮность Ов, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область, Тульская область О, Ц Тульская обл.
   Цируль Екатерина(2001) 64 1 2ю,3р,3ю,II,III,IIIю,IIю МУДО ДЮСШ Юность, ТУЛ Тула ДЮСШ Юность, Тула ДЮСШ-Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ТулаДЮСШЮность Ов, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область
   Цупикова Анастасия(2004) 1 11 - -
   Черенков Дмитрий(1998) 3 29 II,IIIю Тульская обл.
   Чупарнов Алексей(1985) 9 4 КМС Лично, лично Тула, Тульская обл.
   Шаруха Даниил(2007) 8 5 IIIю Тула СШ Юность
   Шевцов Максим(2003) 116 3 1ю,2ю,3ю,II,III,IIIю,IIю,Iю 71_ЦДОДД Турист Тула, ВЕТЕР, ГОУДО ТО ЦКТиЭ (Туль, МБОУ ДОД ЦДОДД Турис, ТУЛ ЦДЮТиПВ/ЦКТиЭ, Тула ЦКТиЭ, Тула-ЦДОД, Тула-ЦДЮТиПВ, Тульская обл, Тульская обл., Тульская обл.::Круженкова О, Тульская область, Тульская область-Ш, Тульская:Кальчевская А, ЦДЮТиПВ, Тула, ЦКТиЭ-ЦДЮТиПВ
   Шестаков Кирилл(2002) 139 1 1р,2р,2ю,3р,3ю,I,II,III,IIIю,IIю,Iю 71_Тула-ДЮСШ Юность, ДЮСШ Юность Тула, МУДО ДЮСШ Юность, Тула, Тула ДЮСШ-Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула-ДЮСШ Юность, Тула, ТулаДЮСШЮность Ов, Тульская обл, Тульская обл., Тульская область, Тульская область О, Ц Тульская обл.
   Яньшина Ульяна(1999) 0 - -